Stäng av optimering

From Crystal Alarm - Personlarm som app i mobilen
Jump to navigation Jump to search

I Android 5.1 kom en ny funktion som heter Programoptimering. Funktionen stänger av appar som inte aktivt använts under de senaste dagarna. Denna funktion hindrar Crystal Alarm från att hantera larm och hindrar möjligheten att ta emot larm från kollegor.

Vänligen följ instruktionen nedan för att avaktivera funktionen för Crystal Alarm.

Öppna inställningar-appen

Appoptimize opensettings se.png

Bläddra ner och välj Batteri

Appoptimize selectbattery se.png

Tryck på INFORMATION-knappen

Appoptimize pressinfo se.png

Bläddra ner och välj Crystal Alarm i listan

Appoptimize selectcrystalalarm se.png

Välj Inaktiverat för

Appoptimize disable se.png

Kontrollera att Crystal Alarm är inställt på Inaktiverat för

OBS!!! Starta nu Crystal Alarm genom att trycka på ikonen på hemskärmen

Klart