Säker mottagning av larm vid ljudlöst

From Crystal Alarm Wiki!
Jump to: navigation, search

På iPhone kan man ställa in vissa telefonnummer som alltid avger ljudsignal vid inkommande SMS och Telefonsamtal. För att göra detta följ instruktionerna nedan. Det är viktigt att slå på denna funktion om man vill kunna ha sin telefon inställd på ljudlöst läge men ändå kunna ta emot larm, exempelvis på ett möte.


1) Öppna appen Kontakter. Om du har en ny iPhone och inte flyttat ikoner ligger den ofta i en grupp som heter Extra.

Emergency bypass 1.png Emergency bypass 2.png


2) Tryck på + för att lägga till en ny kontakt

Emergency bypass 3.png


3) Fyll i Förnamn och Efternamn till Crystal Alarm. Fyll även i telefonnummer +46855118994. Alla larm-meddelanden kommer från detta nummer.

Emergency bypass 4.png Emergency bypass 5.png


4) Tryck sedan på SMS-Signal och aktivera "Förbigång i nödsituation". Välj även en signal som du känner igen. Vi rekommenderar "Aurora" men det viktigaste är att du själv vet vilken du har valt. Tryck sedan på "Klar"

Emergency bypass 6.png Emergency bypass 7.png