Felsökning

From Crystal Alarm - Personlarm som app i mobilen
Revision as of 11:40, 1 December 2022 by Angelica.warngren (talk | contribs) (Replaced content with "{{Felsökning}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Felsökning

Aktivering

Enheten fastnar i ett läge där den väntar på aktivering

- Kontrollera med din organisation att ditt telefonnummer finns registrerat i systemet. Bara telefoner med registrerade telefonnummer kan aktiveras i tjänsten. När telefonnumret är tillagt kan du behöva tömma eller avinstallera och installera appen på nytt för att kunna aktivera.
- Har du dubbla SIM-kort i telefonen, prioritera det SIM-kort som ska användas för larm
På Android: i inställningar - Anslutning - SIM-kortshanterare - prioritera SIM-kort.
På iPhone: när du ska skicka sms;et till vår tjänst, välj att skicka med det SIM-kort vars nummer är inlagt i admin-portalen.
- Har du flera profiler på telefonen med Crystal Alarm installerat på alla. Crystal alarm fungerar bara på en profil per enhet, se till att avinstallera Crystal Alarm från alla profiler och installera endast på den profil som ska ha tjänsten.

Återaktivering

Om du byter telefonnummer i den telefon där Crystal Alarm används behöver en administratör lägga in det nya telefonnumret i portalen och du behöver installera om appen på din telefon.

Larma

Jag har röd minus-tid på första sidan i min Crystal Alarm-app

Om man har startat ett tidslarm och sedan försökt avsluta det utan att ha täckning på varken sms eller mobildata och det har gått en längre tid innan man fått täckning igen så känner inte appen av att timern borde ha gått ut i tid. Därför fortsätter den räkna ner under 0. Detta kan avhjälpas med en ominstallation av Crystal Alarm. Radera appen och hämta hem den igen från playbutik eller appstore.


Jag larmar men larmet går inte fram till larmcentral och kollegor

Kontrollera att följande funktioner är inställda på telefonen: - Mobildata PÅ - Flight Mode AV - Positionering PÅ - Bluetooth PÅ - Appoptimering AV för Crystal Alarm

Det är också viktigt att inga inställningar för batterioptimering eller andra optimeringsappar tillåts påverka funktionen på Crystal Alarm. Kontrollera även att inte en för ny version av Android eller iOS används. Senaste godkända version finns här: Crystal_Alarm


Enheten lämnar inte någon position till larmcentralen

För att enheten skall kunna lämna en position till larmcentralen måste du ha svarat JA på den fråga angående positionering som Crystal Alarm ställer direkt efter installationen. Platstjänster måste också vara aktiverat på din telefon. Båda dessa inställningar kan korrigeras i telefonens inställningar.


Det går inte att larma med Crystal Button

För att Crystal Button skall fungera måste den ha batteri och vara kopplad till telefonen. Bluetooth måste också vara aktiverat på telefonen för att det skall fungera. Vissa Android-telefoner har ett fel som gör att inte Bluetooth fungerar korrekt direkt efter att man startat Bluetooth (om det varit avstängt tidigare). Om dessa problem upplevs kan telefonen startas om för att lösa problemet. Du ser enkelt om knappen fortfarande fungerar genom att göra ett snabbt tryck på knappen, då blinkar en diod i blått.


När jag försöker larma med ON/OFF-knappen på min Android startar kameran istället

Vissa Android-modeller har en funktion för snabbstart av kameran med två snabba tryck på ON/OFF-knappen. Denna funktion måste stängas av för att kunna larma med Crystal Alarm. Funktionen kan stängas av under Inställningar i telefonen.


När jag larmat och telefonen skall ringa upp larmcentralen frågar telefonen om jag skall ringa med Skype eller Telefon

Det är viktigt att välja att ringa med Telefon och kryssa i att du inte vill ha denna fråga igen. På detta vis kommer inte frågan vid ett skarpt larm.


Jag kan inte ta emot larm från mina kollegor

För att kunna ta emot larm från kollegor måste du vara i samma grupp som dem. Kontrollera detta med din organisation. Om du har Android, kontrollera även att du inte stängt av notifikationer för Crystal Alarm. Du hittar dessa under Inställningar > Ljud & Aviseringar > Programaviseringar > Crystal Alarm. Kontrollera att Blockera Notifieringar inte är aktiverat.

Min telefon spelar ett "u-båt"-liknande ljud, som startade efter att jag installerat appen

Om du har hanterat ett larm från en kollega, stäng ner web-fönstret för larmet. Om du har "crystal alarm larmcentral"-appen installerad på telefonen, behöver den konstant internetaccess för att ta emot larm. Om internettuppkopplingen försvinner, varnar larmcentralen om detta.

Jag larmar men samtal för medhörning går inte fram

Kontrollera först med din organisation att funktionen för medhörning finns aktiverad. Om den inte är aktiverad för organisationen och för mobiltelefonens system (Android eller iPhone) kommer inget samtal att gå fram för medhörning. På Android kontrollera även om någon annan samtalsapplikation finns installerad, exempelvis Skype eller Skype for Business. I detta fall måste man välja vilken samtalsapplikation som skall vara standard. Man kan enkelt testa vilken som är standard genom att skicka ett SMS med ett telefonnummer i. Om man klickar på telefonnumret kommer antingen standardapplikationen öppnas eller kommer man att få en fråga om vilken app man vill använda. Får man upp en fråga är det bara att välja Telefon och kryssa i att man vill använda den som standard. Får man inte upp en fråga och fel app används kan man nollställa standardapplikationer under Inställningar och Appar.


Inställningar


- Det finns inget alternativ för att koppla in Crystal Button

  • För att Crystal Button skall fungera måste telefonen ha stöd för Bluetooth 4.0 vilket generellt stöds på iPhone 4S eller senare samt Android 4.3 eller senare.
  • Din administratör på företaget kan välja om valet "larma genom extern knapp" ska vara synlig.


- Min Crystal Button dyker inte upp i listan över valbara knappar

  • Bluetooth behöver vara påslaget
  • Bluetooth behöver vara tillåtet (gör ett självtest)
  • Knappen behöver ha batteri (om du trycker ett snabbt tryck på knappen ska en blå lampa börja blinka)
  • Knappen får inte vara i larmläge vid koppling (en röd lampa blinkar)


- Det går inte att välja Crystal Button i inställningar på iPhone och det står (ALARM)

Detta betyder att knappen är satt i larmläge eftersom man tryckt på den i mer än 3 sekunder. Knappen stannar i detta läge i 10 minuter för att sedan återgå till standbyläge. Man behöver därför bara vänta en stund och kan sedan prova att koppla knappen igen.

Ios larmknapp i larmläge.jpg- Crystal Alarm drar mycket ström från telefonen

På Android har strömförbrukningen testats när Crystal Alarm är i bakgrunden. Det är ingen skillnad i strömförbrukning om Crystal Alarm är installerad eller ej. Om du larmar/provlarmar med Crystal Alarm drar den emellertid en hel del ström. Om du precis aktiverat platstjänster på din Androidtelefon för att få in en position i Crystal Alarm kan det vara andra appar som orsakar den ökade förbrukningen eftersom de också börjat använda den nya positionsdatan. Du kan kontrollera vilka appar som använder positionering under Inställningar > Integritet & Säkerhet > Position


Crystal Alarm skickar / tar emot SMS med konstiga tecken

På Android skickar Crystal Alarm ett SMS till tjänsten var 3:e dag. Detta är en del i en funktionskontroll. Dessa SMS är synliga på vissa telefonmodeller och brukar se ut som nedan:
8b2c1d3d-2f1e-47aa-a679-4211e700655a;3;e9a1a5d6-4f71-4683-abb9-206f242c90dc;1.2.3;<aktiveringskod>

Man kan bortse från dessa SMS och om man inte vill ha dem i inkorgen kan man radera tråden utan att det påverkar larmets funktion. Vill man, så kan man även döpa SMS-mottagaren på dessa SMS så man ser att de gått iväg till Crystal Alarm.