Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)

From Crystal Alarm - Personlarm som app i mobilen
Jump to navigation Jump to search

Vi utför batteritest på det testtelefonerna som vi har i vår testpool. I teorin finns flera sätt att se hur mycket batteri en app drar. Man kan exempelvis öppna Batteri under Inställningar. Det går även att hämta ut information från telefonens loggar för att se vad som drar batteri. Vi har dock upptäckt att dessa mätningar kan vara inkorrekt på många sätt och därför har vi tagit fram en egen metod för batterimätning. Vi testar helt enkelt olika konfigurationer på mobiltelefonen, sedan kopplar vi bort laddningen. Var 20:e minut kopplar vi in laddaren en kort stund bara för att kunna läsa av batterinivån för att sedan direkt koppla bort igen. Denna korta tid som oftast är mellan 1-5 sekunder bör inte påverka resultatet i någon större utsträckning. Möjligen kan det göra att batteritiden på vissa modeller kan bli något längre än de hade varit om USB-kabeln varit bortkopplad under hela testet. I grafen nedan namnger vi varje test enligt följande form:

 • -app Crystal Alarm är inte installerad
 • +app(version) Crystal Alarm med version är installerad
 • -cell Mobildata är avaktiverat
 • +cell Mobildata är aktiverat
 • -wifi Wifi är avaktiverat
 • +wifi Wifi är aktiverat
 • -bt Bluetooth är avaktiverat
 • +bt Bluetooth är aktiverat
 • -loc Positionering är avaktiverat
 • +loc Positionering är aktiverat
 • +android(version) Android med version är installerat på enheten

Efter dessa taggar skriver vi om det är något speciellt som testas. Exempel kan vara tidslarm, nödlarm, Crystal Button. Här kan vi också skriva om specifika avvikelser under testet. Exempelvis "lost power", dvs strömavbrott under det specifika testet detta kan exempelvis skapa en spik i grafen.

Under våra tester har vi upptäckt att vissa telefoner har en linjär batterigraf medan det på vissa telefoner kan vara olika lutning på linjen över tiden. Troligtvis är detta något som kommer av telefonens sätt att presentera de antal procent som är kvar. Vi har även upptäckt att vissa modeller visar 100% långt innan batteriet är fulladdat, på dessa telefoner så brukar vi låta enheten vara ansluten några timmar till för att vara säker på att alla tester börjar med samma förutsättningar, om man ser en förskjutning i en av graferna så kan detta vara anledningen.